Executive Officers

President(CEO)

Fumihiko Sugitani

Executive Vice President
 • Yoshihiko Yasuno
 • Naruo Kitamura
Executive Director
 • Kazuhiko Muramoto
 • Koji Yanagida
 • Tomoaki Wade
 • Masateru Kadowaki
 • Takashi Maeda
 • Kyo Ariyoshi
Senior Executive Officer
 • Hiroyuki Seki
 • Toshinori Kuraoka
Senior Executive Officer
 • Yukiyoshi Hoshino
 • Yoshihiko Nomura
 • Kiyoshi Doiguchi
 • Masato Nagaike
 • Akihiko Shibata
 • Masakuni Nagahiro
 • Osamu Haraguchi
 • Yoshiaki Sugane
Executive Officer
 • Akimune Nakayama
 • Hiroshi Nasu
 • Hiroaki Kobayashi
 • Yoshiaki Tanaka
 • Yasuhiro Sakurai
 • Naohiko Kobayashi
 • Kazuyuki Watanabe
 • Keita Tamura
 • Satoshi Yasukawa
 • Yuji Uchiyama
 • Shinichi Ina
Chief Engineer

Hiroshi Shibazaki

Auditor

Tatsuro Shiobara